Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική μας ευθύνη υπήρξε πάντα μια σημαντική παράμετρος της εταιρικής μας ταυτότητας. Ανακαλύψτε πώς το Hotel Princess Lanassa προσφέρει στην κοινωνία.